Technické, průmyslové a akustické izolace


Nabízíme komplexní služby v oblasti technických izolací. Zabýváme se především technickými a akustickými izolacemi (opatřeními). V těchto oblastech jsme schopni nabídnout vypracování projektu, studie tepelných resp. akustických izolací v součinnosti s objednatelem a následně zajistit kompletní inženýring a realizaci samotného díla.

Průmyslové izolace


V oblasti průmyslových izolací máme zkušenosti z oblasti energetiky, petrochemického a potravinářského průmyslu a izolací VZT. V rámci průmyslových izolací nabízíme kompletní zajištění zakázky od zpracování projektu až po realizaci.

Máme zkušenosti s izolacemi a oplechováním kotlů, filtrů, absorbérů, strojoven, turbín, parovodů a horkovodů, výměníkových stanic, akumulačních i tlakových nádrží, spalinovodů, kolon, cisteren, izolace rozvodů ÚT, chladové izolace, izolace PUR i PIR pěnou, atd.

Akustické izolace


Nabízíme měření a hodnocení hlučnosti v pracovním prostředí, měření hlučnosti jednotlivých zdrojů, měření přenosu hluku, měření hlučnosti v životním prostředí (komunální hluk – silnice, železnice atd.).

Na základě naměřených hodnot hluku, nebo zadaných od objednatele, vypracujeme návrhy ke snížení hluku od ideových přes výkresovou dokumentaci po samotnou realizaci opatření pro snížení hlukové zátěže.

Pro snížení zátěže hlukem provádíme nejčastěji kapotáže a opláštění strojů, akustické kryty, tepelněakustické izolace ventilátorů, kabiny, velíny v průmyslových závodech, dveře a okna s vysokou hodnotou vzduchové neprůzvučnosti, akustické obklady stěn a stropů, protihlukové stěny atd.

Zámečnická výroba


Provádíme zakázkovou zámečnickou výrobu ocelových konstrukcí. Možnosti svařování elektrickým obloukem dle EN ISO 4063-111, svařování nerezového materiálu TIG 141, 142 dle EN ISO 4063, svařování v ochranné atmosféře metoda MAG 135 a MAG 136 dle EN ISO 4063.